Pracovné cesty

Plánujte si svoje pracovné cesty s GabrielTOUR

Potrebujete pom√īcŇ• s organiz√°ciou sluŇĺobnej cesty?

Nechajte vŇ°etko na n√°s ! My sa postar√°me o v√°Ň° komfort a zabezpeńć√≠me v√°m vŇ°etko potrebn√© pred vaŇ°ou cestou za pracovn√Ĺm stretnut√≠m. N√°sledne v√°m zaŇ°leme fakt√ļru na firmu s fakturańćn√Ĺmi √ļdajmi, ktor√© od v√°s obdrŇĺ√≠me. 


 • objedn√°me hotel kdekońĺvek na svete 
 • letenky alebo privat jet
 • transfery z / na letisko 
 • dopravu na pracovn√© stretnutia v destin√°ci√≠ 
 • odvoz na letisko zo Slovenska 

Lety s√ļkromn√Ĺmi lietadlami

Cestovanie s PRIVAT JETMI

ZaleŇ•te si zahraŇ• golf, na pracovn√© stretnutie alebo aj na skvel√ļ dovolenku s rodinou s√ļkromn√Ĺm lietadlom s dokonal√Ĺm servisom a vybaven√≠m.¬†

Cestovanie privat jetom v√°m zabezpeńć√≠me presne podńĺa vaŇ°ich predst√°v a kapacity¬† v spolupr√°ci s naŇ°im obchodn√Ĺm partnerom Charter Advisory. Perfektn√Ĺ servis a dizajnov√© lietadl√° sa postaraj√ļ o pohodln√© cestovanie kamkońĺvek sa rozhodnete letieŇ•.¬†

Gabriel TOUR v√°m vypracuje kompletn√ļ ponuku od dopravy cez ubytovanie aŇĺ po realiz√°ciu Ň°portov√©ho vyŇĺitia presne podńĺa v√°Ň°ho gusta.¬†

Nechajte to na n√°s a vychutn√°vajte si nadŇ°tandardn√Ĺ z√°Ňĺitok z cestovania !¬†

Typy lietadiel a orientańćn√© ceny

5-6 sedadiel


Orientańćn√© ceny:

DUBROVN√ćK, 3 noci v destin√°cii: 9 700 ‚ā¨¬†

VARNA, 3 noci v destin√°cii: 14 500 ‚ā¨¬†

ANTALYA, 3 noci v destin√°cii: 22 000 ‚ā¨¬†

7-8 sedadiel 

 

Orientańćn√© ceny:

DUBROVN√ćK, 3 noci v destin√°cii: 14 500 ‚ā¨¬†

VARNA, 3 noci v destin√°cii: 18 700 ‚ā¨¬†

ANTALYA, 3 noci v destin√°cii: 31 000 ‚ā¨¬†

8-9 sedadiel

 

Orientańćn√© ceny:

DUBROVN√ćK, 3 noci v destin√°cii: 27 800 ‚ā¨¬†

VARNA, 3 noci v destin√°cii: 33 000 ‚ā¨¬†

ANTALYA, 3 noci v destin√°cii: 38 500 ‚ā¨¬†

9-10 sedadiel

 

Orientańćn√© ceny:

DUBROVN√ćK, 3 noci v destin√°cii: 32 000 ‚ā¨¬†

VARNA, 3 noci v destin√°cii: 35 000 ‚ā¨¬†

ANTALYA, 3 noci v destin√°cii: 39 500 ‚ā¨¬†

10-18 sedadiel

 

Orientańćn√© ceny:

DUBROVN√ćK, 3 noci v destin√°cii: 34 000 ‚ā¨¬†

VARNA, 3 noci v destin√°cii: 36 000 ‚ā¨¬†

ANTALYA, 3 noci v destin√°cii: 43 000 ‚ā¨¬†

Zabezpeńćenie lietadla

 • nap√≠Ň°te n√°m a zadajte konkr√©tne parametre vaŇ°ej cesty¬†
 • priame lety vybran√Ĺm typom lietadla podńĺa poŇĺiadavky
 • vypracovanie ponuky na mieru podńĺa pońćtu cestuj√ļcich, dńļŇĺky pobytu, vzdialenosti destin√°cie a objemu prepravovanej batoŇĺiny
 

V prípade záujmu o zaslanie konkrétnej cenovej ponuky nás prosím kontaktujte na info@gabrieltour.sk

Lety vrtuńĺn√≠kmi

 • V√Ĺhody letov vrtuln√≠kmom:¬†

  • pristanete takmer kdekońĺvek, vr√°tane horsk√Ĺch oblast√≠
  • miesto pristania b√Ĺva ńćastokr√°t bez nutnosti ńŹalŇ°ieho transferu
  • lety s√ļ moŇĺn√© zabezpeńćiŇ• aj ako vyhliadkov√©
  • skvel√Ĺ a netradińćn√Ĺ darńćek¬†
  • z “greenu” rovno do hotela


   Stańć√≠ si vybraŇ• a poŇĺiadaŇ• o cenov√ļ ponuku !